Πολιτική Απορρήτου


Πολιτική Απορρήτου

Το ReclaimYourFace.eu/el αποτελείιστοσελίδατηςεκστρατείας ReclaimYourFace,ηοποίαδιαχειρίζεταιαπότην European Digital Rights (EDRi).

italiano 🇮🇹 | | English 🇬🇧

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας: Διευθύνσεις IP και πληροφορίες για τον φυλλομετρητή σας, το λειτουργικό σας σύστημα και/ή τη συσκευή σας.

Υπογράφοντες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών: το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη χώρα κατοικίας σας και την ημερομηνία της υπογραφής σας. Ανάλογα με την εθνικότητα του υπογράφοντος, συλλέγουμε επίσης ένα συνδυασμό των κάτωθι δεδομένων: κατοικία (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), ημερομηνία γέννησης, τύπος εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας και αριθμός εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας.

Για να παραμένετε ενημερωμένοι για την εκστρατεία και άλλα ζητήματα σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα (υποστηρικτές εκστρατείας): το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Προαιρετικά, ίσως μας παρέχετε επιπλέον το επώνυμό σας, τη χώρα σας, και μία δήλωση υποστήριξης.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας: European Digital Rights (EDRi)

Υπογράφοντες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υπογραφής: Ο Προϊστάμενος Πολιτικής της (EDRi).

Η EDRi δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα των υπογραφόντων. Οι εθνικές αρχές επαλήθευσης των υπογραφών είναι οι μόνες που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των υπογραφόντων. Η πλήρης λίστα με τις αρχές αυτές βρίσκεται διαθέσιμη εδώ. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι κατά την ολοκλήρωση της συλλογής των υπογραφών: Τότε ο Υπεύθυνος Πολιτικής της EDRi θα έχει προσωρινά πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να τα αποστείλει στις εθνικές αρχές επαλήθευσης μέσω ενός ασφαλούς συστήματος αποστολής αρχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Υπεύθυνος Πολιτικής της EDRi δεν θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μετά από αυτό το σημείο.

Μετά την υποβολή των υπογραφών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπεύθυνος Πολιτικής της EDRi και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζονται από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με οποιονδήποτε από αυτούς.

Υπογράφοντες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω έντυπης φόρμας: O Υπεύθυνος Πολιτικής της EDRi.

Η EDRi θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των υπογραφόντων αποκλειστικά για τον σκοπό της συλλογής και της διαχείρισής των δεδομένων αυτών. H πρόσβαση αυτή θα ρυθμίζεται μέσω συμφωνητικού επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας των δεδομένων σας και της EDRi, και μίας σειράς οργανωτικών μέτρων διασφάλισης.

Οι εθνικές αρχές επαλήθευσης των υπογραφών έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των υπογραφόντων. Η πλήρης λίστα με τις αρχές αυτές βρίσκεται διαθέσιμη εδώ. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι κατά την ολοκλήρωση της συλλογής των υπογραφών: Τότε ο Υπεύθυνος Πολιτικής της EDRi θα έχει προσωρινά πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να τα αποστείλει στις εθνικές αρχές επαλήθευσης μέσω ενός ασφαλούς συστήματος αποστολής αρχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Υπεύθυνος Πολιτικής της EDRi δεν θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μετά από αυτό το σημείο.

Μετά την υποβολή των υπογραφών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπεύθυνος Πολιτικής της EDRi και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζονται από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με οποιονδήποτε από αυτούς.

Υποστηρικτές της Εκστρατείας: Η οργάνωση στην οποία έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας για να σας κρατά ενημερωμένους (ή η EDRi ή Τρίτη οργάνωση ή και οι δύο).


Γιατί τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας;

  • Για να λειτουργήσουμε τον εξυπηρετητή διαδικτύου και να τον διατηρούμε ασφαλή (έννομο συμφέρον)
  • Για να υποβάλουμε τις υπογραφές ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (νομική υποχρέωση), με βάση τη συγκατάθεσή σας
  • Για να σας κρατάμε ενημερωμένους αναφορικά με τα νέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και σχετικές εκστρατείες (με βάση τη συγκατάθεσή σας)

Για πόσο χρόνο και που διατηρούμε τα δεδομένα σας;

  • Για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας η μέγιστη διάρκεια είναι 24 ώρες σε ασφαλείς εξυπηρετητές που παρέχονται από την Spectre Operations
  • Για τους υπογράφοντες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η μέγιστη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας είναι ένας μήνας μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 21 μήνες μετά την έναρξη συλλογής των υπογραφών, οποιοδήποτε από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα. Τα δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν περισσότερο από αυτά τα χρονικά όρια σε περίπτωση διοικητικών ή νομικών διαδικασιών, και για μία μέγιστη περίοδο ενός μήνα μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, κρυπτογραφημένα σε ασφαλείς εξυπηρετητές της FTSQ στην Γερμανίας (για τις υπογραφές που έχουν συλλεχθεί διαδικτυακά), κλειδωμένα σε ασφαλές ερμάριο στο γραφείο της EDRi (για τις υπογραφές που έχουν υποβληθεί εντύπως στο Βέλγιο), ασφαλή σε εξυπηρετητές της Spectre Operations στην Ολλανδία (για υπογραφές που υποβλήθηκαν εντύπως έξω από το Βέλγιο ή ως συνημμένο αρχείο PDF μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον υπογράφοντα).
  • Για αυτούς που επιθυμούν να παραμείνουν ενημερωμένοι: Μέχρι να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για να λαμβάνουν επικοινωνίες από την EDRi οποιαδήποτε στιγμή αποστέλωντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@reclaimyourface.eu ή με το να διαχειριστούν η ίδιοι τις ρυθμίσεις της συνδρομής τους και να λήξουν τη συνδρομή τους από τη λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εκστρατείας σύμφωνα με την πολιτική της EDRi για τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να αιτηθείτε αντίγραφο αυτών

Να διορθώσετε τα δεδομένα σας εάν είναι εσφαλμένα

Να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο, και

να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, εάν την έχετε παραχωρήσει.

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Εποπτευόμαστε από τη Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@reclaimyourface.eu Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός διαστήματος 30 ημερών.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας , μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την Επιτροπή.

Εάν έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας σε τρίτο οργανισμό για να παραμείνετε ενημερωμένοι για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον οργανισμό αυτό, όπως ορίζετε στη δική του Πολιτική Προστασίας.

Υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιαδήποτε στιγμή καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή της αρμόδιας εποπτικής αρχής στον τόπο κατοικίας σας, ή τον τόπο εργασίας σας, ή στον τόπο της υποτιθέμενης παράβασης εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα των υπογραφόντων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τον Κανονισμό EE/2019/788 Παράρτημα ΙΙΙ

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ομάδα διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την ομάδα διοργανωτών για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή [21 μήνες] από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για ένα μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας πολιτών, ή κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο που δημιουργείται από αυτήν, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.


Αλλαγές στην πολιτική αυτή

Σε περίπτωση που το κείμενο της πολιτικής αυτής αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, η ημερομηνία και το είδος της αλλαγής θα επισημανθούν σαφώς στο έγγραφο. Σε περίπτωση που η αλλαγή έχει ουσιαστική σημασία στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

[Τελευταία αλλαγή στις 2 Ιουλίου 2021. Οι ενημερώσεις αυτές έχουν αποκλειστικά εισαγάγει στο κείμενο νέες πληροφορίες αναφορικά με τους υπογράφοντες μέσω έντυπης φόρμας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μετά την ημερομηνία αυτή. Αυτή η αλλαγή δεν έχει ουσιαστική σημασία για όσους έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πριν την ημερομηνία αυτή, οι οποίοι έχουν και υπογράψει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υπογραφών.]